Το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου


Μια ιδέα για το πώς ένα αυτοκίνητο κρατά τις σωστές θερμοκρασίες

Από φυσικού του ο κινητήρας έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει μέρος της θερμότητας που παράγεται κατά την λειτουργία του προς το περιβάλλον, μέσω των καυσαερίων, με την ακτινοβολία, και φυσικά μέσω της παραγωγής έργου. Πάρα ταύτα η ποσότητα θερμότητας που παραμένει θα μπορούσε να υπερθερμάνει τον κινητήρα και να τον κάψει αν δεν υπήρχε ένα συμπληρωματικό σύστημα ψύξης. 

Τα συστήματα ψύξης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που χρησιμοποιούν αέρα (αερόψυκτοι κινητήρες) και αυτά που χρησιμοποιούν νερό (υδρόψυκτοι κινητήρες). Οι σύγχρονοι κινητήρες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία και η λειτουργία τους βασίζεται στην κυκλοφορία ψυκτικού υγρού γύρω από τα θερμαινόμενα εξαρτήματα, έτσι ώστε να απορροφάται γρηγορότερα η θερμότητά τους.

Το ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί μέσα από διόδους στο εσωτερικό του κινητήρα, απορροφά θερμότητα και καταλήγει στο ψυγείο, όπου αποβάλει τη θερμότητα στο περιβάλλον. Τη συνεχή κυκλοφορία του νερού φροντίζει η αντλία νερού η οποία παίρνει κίνηση από τον στροφαλοφόρο άξονα μέσω του ιμάντα. 

Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται είναι το νερό στο οποίο έχουν τοποθετηθεί ειδικά πρόσθετα αντιπηκτικά έτσι ώστε να μειώνεται η θερμοκρασία πήξης του από τους 0*C, πολύ χαμηλότερα και να μην υπάρχει περίπτωση το νερό να πήξη και να καταστρέψει τις σωληνώσεις. Πέρα από τη λειτουργία της ψύξης του κινητήρα το κύκλωμα του νερού περνάει από το καλοριφέρ της καμπίνας, έτσι ώστε να ζεσταίνει το χώρο αυτό. Τέλος μετά την εκκίνηση η κυκλοφορία του νερού περιορίζεται στο εσωτερικό του κινητήρα και δεν περνάει από το ψυγείο.

Όταν φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας , συνήθως γύρω στους 78 0*C, ανοίγει η βαλβίδα του θερμοστάτη έτσι ώστε να κυκλοφορήσει το νερό και στο ψυγείο. Άλλα εξαρτήματα του κυκλώματος ψύξης είναι ο ανεμιστήρας του ψυγείου (βεντιλατέρ), ο οποίος φροντίζει για την γρηγορότερη απαγωγή θερμότητας από το ψυγείο και το δοχείο διαστολής του κυκλώματος, όπου καταλήγει το πλεονάζον υγρό. Στους αερόψυκτους κινητήρες ψυκτικό μέσω είναι ο αέρας. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται πολύ δυνατός ανεμιστήρας ο οποίος δημιουργεί το ρεύμα αέρα μεγάλης παροχής. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε σε πολύ παλιά μοντέλα, λόγω της απλής κατασκευής του.


Το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου Το κύκλωμα ψύξης του αυτοκινήτου Reviewed by Bubblisher on 7/01/2018 Rating: 5